ATEEZ đã giành được chiếc cúp âm nhạc thứ hai của họ!

Những người được đề cử cho vị trí đầu tiên trong tập 25 của SBS MTV, chương trình The Show xuất hiện là AT Wave của ATEEZ, của RP SF, của SF SF tới 6.190 của WJSN và 6.082 của SF9.

Đây là chiếc cúp thứ hai của ATEEZ, sau khi họ giành chiến thắng lần đầu tiên trên trang M M Countdown hồi tuần trước.

Xem hiệu suất ATEEZ sườn và giành chiến thắng dưới đây!

(Visited 17 times, 1 visits today)