Cập nhật cổ phiếu TXT khi phát hành album bị trì hoãn + Sức khỏe của thành viên

Big Hit Entertainment đã chia sẻ một bản cập nhật trên TXT.

Nó đã được thông báo trước đó trong tháng rằng sự trở lại của nhóm nhóm dự kiến vào tháng 8 sẽ được dời lại đến tháng 9 do các mối quan tâm về sức khỏe của các thành viên.

Vào ngày 20 tháng 8, nó đã được tiết lộ thông qua một tuyên bố mới rằng Soobin đã được chữa khỏi bệnh kết mạc, nhưng bây giờ cả Taehyun và Huening Kai đều bị viêm kết mạc.

Do đó, sự trở lại của nhóm nhóm hiện đã được dời lại đến tháng Mười.

TXT vẫn sẽ tham dự Giải thưởng K-Music hay nhất năm 2019 của Soribada và Bộ sưu tập Kansai 2019 Thu & Đông, nhưng họ sẽ không biểu diễn.

(Visited 14 times, 1 visits today)