Bora và BIGSTAR VÒNG Feeldog đã chia tay.

Vào ngày 10 tháng 5, cửa hàng tin tức Xportsnews đưa tin hai người đã chia tay gần đầu năm nay. Đáp lại, công ty giải trí của Hook, Hook Entertainment xác nhận, Đúng là hai người đã chia tay. Nó khó có thể tiết lộ lý do chia tay vì cuộc sống cá nhân của nó

Bora và Feeldog đã công khai mối quan hệ của họ vào tháng 6 năm 2017, nói rằng họ đã hẹn hò được khoảng sáu tháng sau khi gặp nhau trên Mnet Urets Hit The Stage hồi một năm trước.

(Visited 11 times, 1 visits today)