Choi Won Myung và Lovelyz  Kei được sẽ rời từ ngân hàng âm nhạc

Ngân hàng âm nhạc KBS từ ngay có thể có MC mới.

Vào ngày 12 tháng 6, một nguồn tin từ ngành công nghiệp giải trí tuyên bố rằng Choi Won Myung và Kei sẽ rời khỏi vị trí MC của họ trên Ngân hàng Âm nhạc của KBS. Từ đó, theo nguồn tin, Nhạc Music Bank hiện đang tổ chức một buổi thử giọng để chọn MC mới. người sẽ thay thế Choi Won Myung và Kei vào cuối tháng này.

Choi Won Myung và Kei đã đồng tổ chức chương trình âm nhạc kể từ tháng 6 năm 2018.

(Visited 25 times, 1 visits today)