Chungha và ONEUS không thể biểu diễn tại KCON 2019 LA

Chungha và ONEUS sẽ không được biểu diễn tại KCON 2019 LA.

Vào ngày 16 tháng 8, KCON USA đã thông báo rằng do vấn đề visa bất ngờ, Chungha và ONEUS sẽ không thể tham dự sự kiện này.

Trước đây đã có thông báo rằng ONEUS sẽ không thể biểu diễn tại sự kiện KCON Rookies vào thứ Sáu, tuy nhiên các đội ONEUS và KCON đã cố gắng giải quyết các vấn đề về thị thực của họ để cho phép họ biểu diễn tại chương trình Thứ Bảy. Thật không may, hóa ra họ cũng sẽ không thể biểu diễn vào thứ Bảy.

KCON 2019 LA đang được tổ chức từ ngày 15 đến 18 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị và Trung tâm Staples Los Angeles.

(Visited 13 times, 1 visits today)