BIGBANG đã đạt được một cột mốc YouTube khác!

Vào ngày 7 tháng 6, khoảng 5:30 chiều KST, video âm nhạc cho Fantastic Fantastic Baby đã vượt qua 400 triệu lượt xem trên YouTube, khiến nó trở thành video âm nhạc đầu tiên của BIGBANG lề để đạt được kỳ tích. Đây là khoảng bảy năm, hai tháng và 11 ngày sau khi phát hành video âm nhạc vào ngày 27 tháng 3 năm 2012 lúc 12 giờ sáng KST.

Video âm nhạc cho nhóm Fantastic Fantastic Baby cũng là video âm nhạc của nhóm nhạc thần tượng Kpop đầu tiên đạt 200 triệu lượt xem vào tháng 1 năm 2016 và 300 triệu lượt xem vào tháng 6 năm 2017.

Xin chúc mừng BIGBANG!

(Visited 13 times, 1 visits today)