gugudan Kim Sejeong Mở tài khoản Instagram cá nhân

Một thần tượng khác đã tham gia Instagram!

Vào ngày 5 tháng 10, gugudan từ Kim Sejeong đã mở tài khoản Instagram cá nhân của cô. Cô ấy đã chia sẻ một bức ảnh của mình với các hashtag, Đây có phải là cách bạn làm điều đó không?


Các bức ảnh sau đó cũng được đăng lại bởi tài khoản Instagram chính thức của gugudan, xác minh rằng đó thực sự là tài khoản Kim Sejeong.

Hãy nhớ theo dõi tài khoản mới của Kim Sejeong để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào!

(Visited 7 times, 1 visits today)