Ha Sung Woon đã giành được một chiếc cúp chương trình âm nhạc khác cho nhóm Blue Blue!

Trong tập 17 tháng 7 của chương trình Champion Show Champion, người được đề cử cho vị trí đầu tiên là thành viên của EXO Baekhyun, Làng UN UN, Hồi (G) I-DLE-siêu Uh-Oh, Ha Sung Woon của Blue Blue. Ha Ha Woon đứng đầu!

(Visited 16 times, 1 visits today)