IN2IT đã trở lại!

Nhóm nhạc nam được thành lập thông qua chương trình sinh tồn, nhóm Boys Boys24 đã trở lại với video âm nhạc cho ca khúc chủ đề mới của họ, Run Run Away! Bài hát đã tắt đĩa đơn kỹ thuật số của họ, sẽ được phát hành vào ngày 7 tháng 8 lúc 6 giờ chiều. KST.

Chạy trốn ngay lập tức là một sự trở lại sáu thành viên mà không có thành viên Sunghyun, người gần đây đã cạnh tranh trên chương trình Produc Produce X 101.

Kiểm tra MV mới mạnh mẽ của họ dưới đây!

(Visited 11 times, 1 visits today)