Tập 23 tháng 8 của nhóm nhạc Music Music đã giới thiệu ITZY và Oh My Girl là ứng cử viên cho vị trí đầu tiên. ITZY đã giành chiến thắng thứ 10 cho trò chơi ICY, với 4094 điểm trên 3606 cho Oh My Girl

Xin chúc mừng ITZY!

Các nghệ sĩ biểu diễn tuần này bao gồm ITZY, JBJ95, NCT Dream, TARGET, TRCNG, VERIVERY, G-reyish, NORAZO, The Boyz, DONGKIZ, D1CE, Rocket Punch, Busters, Soyoung, IZ, UP10TION, EVOX và FANATICS.

(Visited 11 times, 1 visits today)