Jay Park đã trở lại!

Vào ngày 7 tháng 6, Jay Park đã bỏ đoạn video âm nhạc cho ca khúc của mình Feng Feng Shui, được sản xuất bởi cộng tác viên lâu năm Cha Cha Malone. Bài hát đã tắt album mới của anh ấy, The Road Less Traveled, có bao gồm 17 bài hát và đã phát hành.

Kiểm tra MV mới cho Phong Phong Thủy bên dưới!

(Visited 21 times, 1 visits today)