Kang Daniel ra mắt Twitter chính thức mới trước khi ra mắt Solo

Kang Daniel đã mở một tài khoản Twitter chính thức mới!

Vào ngày 18 tháng 7 KST, một tài khoản Twitter chính thức được quản lý bởi công ty KONNECT Entertainment của anh ấy đã được ra mắt, cũng như quán cà phê quạt mới của anh ấy. Tài khoản Twitter cũng chia sẻ bức ảnh selfie của Kang Daniel!


Sau khi kết thúc hợp đồng Wanna One West, Kang Daniel đã mở một số tài khoản truyền thông xã hội với tư cách là một nghệ sĩ solo vào tháng 1. Tuy nhiên, họ đã không hoạt động kể từ giữa tháng 2, dường như do tranh chấp pháp lý về hợp đồng của anh với công ty quản lý LM Entertainment.

Kang Daniel sẽ ra mắt solo vào ngày 25 tháng 7 với album đặc biệt là Color Color On Me.

(Visited 11 times, 1 visits today)