Kim Jae Hwan đã chia sẻ câu chuyện đằng sau cách số điện thoại của anh vô tình được chia sẻ.

Trong tập phát sóng ngày 31 tháng 7 của Mnet lề Hồi TMI News, Hồi Kim Jae Hwan cho biết, tôi đã cố gắng bán một cây đàn guitar điện trên một trang web thị trường cũ.

Vì nó chỉ là một trang web nơi bán nhạc cụ, tôi đã không nghĩ rằng nó sẽ bị rò rỉ nên tôi đã nhập số điện thoại của mình. Tuy nhiên, nó đã bị rò rỉ, vì vậy tôi liên tục nhận được các cuộc gọi trên điện thoại của mình. Anh ấy đã mô tả làm thế nào anh ấy nhận được rất nhiều tin nhắn mà điện thoại của anh ấy cứ lặp đi lặp lại.

Người quản lý của tôi có một cửa hàng điện thoại, vì vậy tôi đã thay đổi điện thoại của mình ngay lập tức, anh ấy nói.

(Visited 12 times, 1 visits today)