MONSTA X công bố các buổi hòa nhạc của Hoa Kỳ và Canada trong chuyến lưu diễn thế giới

MONSTA X đã chia sẻ chi tiết mới về chuyến lưu diễn thế giới năm 2020 của họ!

Vào ngày 13 tháng 1 KST, nhóm đã thông báo các điểm dừng của Hoa Kỳ và Canada cho chuyến lưu diễn của họ. Họ sẽ biểu diễn vào tháng 6 và tháng 7 tại Minneapolis, Detroit, Washington, Newark, Boston, Toronto, Chicago, Atlantic City, Atlanta, Sunrise, Fort Worth, Denver, Seattle, Vancouver, San Jose, Phoenix và Los Angeles.

MONSTA X sẽ phát hành album tiếng Anh đầu tiên của họ, All All About Luv, vào ngày 14 tháng 2.

(Visited 5 times, 1 visits today)