MONSTA X đã phát hành MV cho đĩa đơn tiếng Anh mới của họ!

Nhóm Starship Entertainment đã phát hành ca khúc của họ, Who Do U Love, kết hợp với Montana của Pháp vào ngày 14 tháng 6 và họ đã chia sẻ một video âm nhạc tuyệt vời cho bài hát này vào ngày 21 tháng Sáu.

Kiểm tra nó dưới đây!

MONSTA X hiện đang trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của họ We We Here, với các buổi hòa nhạc sắp tới vào mùa hè này ở châu Á, châu Âu, Nam Mỹ và Hoa Kỳ. Nó báo cáo rằng họ sẽ biểu diễn trên màn hình Who Who U U tình yêu trên chương trình trò chuyện buổi sáng ABC, Good Good America America vào ngày 1 tháng 8.

(Visited 9 times, 1 visits today)