Stars Rock Thảm xanh cho ngày 2 năm 2019 Soribada Giải thưởng K-Music hay nhất

Ngày cuối cùng của Giải thưởng K-Music hay nhất năm 2019 đã đến!

Sau một ngày đầu tiên thành công, nhiều nghệ sĩ và người thuyết trình đã đi trên tấm thảm xanh trước buổi lễ thứ hai vào ngày 23 tháng 8.

Kiểm tra một số hình ảnh từ ngày 2 dưới đây!

(Visited 8 times, 1 visits today)