BVNDIT nói tất cả những gì họ làm là kịch tính trong video hiệu suất mới

Vào ngày 15 tháng 5 lúc 6 giờ chiều KST, nhóm nhạc nữ MNH Entertainment đã phát hành đĩa đơn kỹ thuật số mới của họ có tựa đề là Dram Dramatic. Nhóm Nhóm cũng phát hành một video biểu diễn, cho thấy các thành viên của kỹ năng nhảy múa.

Nhóm nhạc gồm năm thành viên đã ra mắt vào ngày 10 tháng 4 với nhóm nhạc H Focus P Focus.

(Visited 9 times, 1 visits today)