NURLEST đã phát hành một video vũ đạo cho ca khúc mới nhất của họ!

Nhóm đã trở lại vào ngày 29 tháng 4 với album mini mới của họ, Hạnh phúc mãi mãi về sau, với bài hát chủ đề CÂU BET BET.

Kiểm tra các điệu nhảy đầy đủ cho nhóm BET BET BET tại đây:

(Visited 15 times, 1 visits today)