Oh My Girl chia sẻ Lịch trình cho sự trở lại tháng năm

Cập nhật ngày 28 tháng 4 KST:

Oh My Girl đã chia sẻ lịch trình cho sự trở lại sắp tới của họ!

Tuần dẫn đến sự trở lại của họ với mùa thứ năm Mùa hè vào ngày 8 tháng 5 bao gồm hình ảnh trêu ghẹo, danh sách ca khúc trong album, bài hát nổi bật, video trêu ghẹo, v.v.

(Visited 9 times, 1 visits today)