Oh My Girl tiết lộ Teaser đầu tiên và thông tin chi tiết cho tình yêu mùa thu tình yêu

Oh My Girl đang trên đường đến!

Vào ngày 25 tháng 7 lúc nửa đêm KST, Oh My Girl đã tiết lộ lời trêu ghẹo đầu tiên cho sự trở lại mùa hè của họ. Teaser thông báo rằng nhóm sẽ trở lại vào ngày 5 tháng 8 với album gói mùa hè của họ, Fall Fall In Love.

Oh My Girl gần đây nhất đã trở lại vào tháng 5 với sự cố SSFWL.

(Visited 13 times, 1 visits today)