Chương trình sắp tới của Mnet xông hơi, Queendom, đã chia sẻ một cái nhìn mới về các đội cạnh tranh của nó ở hậu trường!

Gần đây, Queendom đã phát hành các video của Lovelyz, AOA và (G) I-DLE được giao nhiệm vụ đưa ra một ý tưởng cho poster của họ đại diện cho chương trình chỉ trong một phút. Vào ngày 8 tháng 8, chương trình đã tiết lộ các video về Park Bom, MAMAMOO và Oh My Girl tham gia thử thách!

Khi Park Bom thử các tư thế lôi cuốn cho poster, cô đã nhận được một số ý kiến từ các nhân viên về những gì sẽ là tốt nhất trước khi chọn một tư thế hoàn hảo cho cô.

(Visited 18 times, 1 visits today)