Một tuyên bố chính thức đã được đưa ra để giải thích những tranh cãi về số phiếu bầu cho đêm chung kết của Produc Produce X 101.

Vào ngày 24 tháng 7, nhóm sản xuất X 101 đã chia sẻ tuyên bố sau qua phương tiện truyền thông xã hội:

Đây là một thông báo liên quan đến tranh cãi về những lỗ hổng trong tổng số phiếu bầu cho chương trình trực tiếp của Produc Produce X 101.

Trước hết, với tư cách là nhân viên sản xuất phụ trách, chúng tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành vì đã gây ra tranh cãi về phiếu bầu văn bản của Produc Produce X 101.

Trong chương trình trực tiếp [tháng 7], 19 Produce X 101, đã tiết lộ tổng số phiếu bầu cá nhân dựa trên phiếu bầu trực tuyến kết hợp và phiếu bầu trực tiếp khi công bố 11 thành viên sẽ ra mắt.

Sau khi phát sóng, nhân viên sản xuất của Produc Produc X X 101 nhận ra rằng khoảng cách về phiếu bầu giữa một số học viên là giống hệt nhau. Sau khi kiểm tra, chúng tôi phát hiện ra rằng mặc dù không có vấn đề gì với tổng xếp hạng, nhưng đã có lỗi trong quá trình tính toán và chuyển tiếp tổng số phiếu bầu cá nhân.

Đây là một lời giải thích liên quan đến những khoảng trống giống nhau về số phiếu giữa các học viên.

Nhân viên của nhóm Produce X 101, chịu trách nhiệm tính toán số phiếu trong chương trình trực tiếp đã xác thực bảng xếp hạng thông qua nhiều phương pháp bằng cách ghi lại bảng xếp hạng dựa trên số phiếu và cũng tính toán dựa trên tỷ lệ phần trăm của mỗi phiếu bầu của học viên. Tuy nhiên, trong quá trình xác nhận thứ hạng, nhân viên này đã làm tròn tỷ lệ phiếu bầu lên đến hai chữ số thập phân và số phiếu được chuyển đổi từ tỷ lệ phiếu bầu được chuyển tiếp đến chương trình trực tiếp.

Chúng tôi một lần nữa xác nhận rằng không có thay đổi trong bảng xếp hạng trong quá trình này.

Một lần nữa chúng tôi xin lỗi tất cả các nhà sản xuất quốc gia đã ủng hộ và bình chọn cho sản xuất của X Produce X 101 và cũng cho các học viên và các bên liên quan.

Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống bỏ phiếu văn bản và hệ thống tính toán để ngăn sự cố này xảy ra lần nữa trong tương lai.

Nhân viên sản xuất của chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra các chương trình minh bạch và công bằng hơn trong tương lai.

(Visited 9 times, 1 visits today)