SM Entertainment và SM C & C bổ nhiệm các đồng CEO mới

SM Entertainment đã công bố những thay đổi trong quản lý của mình.

Vào ngày 31 tháng 7, các đồng giám đốc điều hành mới đã được bổ nhiệm cho SM Entertainment và SM C & C.

Kim Young Min, người từng là tổng giám đốc của SM Entertainment Group, đã được bổ nhiệm làm đồng CEO của SM Entertainment cùng với Nam So Young. Các đồng giám đốc điều hành trước đó là Nam So Young và Han Se Min.

SM C & C CƠM CFO Namgoong Chul đã được bổ nhiệm làm đồng CEO của SM C & C và bây giờ sẽ dẫn đầu cùng với Kim Dong Joon. Các đồng CEO trước đó là Kim Dong Joon và Kim Young Min.

Han Se Min sẽ vẫn là CEO của SM Life Design Group, trong khi Shin Pil Soon và Park Sung Hye sẽ vẫn là đồng CEO của KeyEast.

(Visited 11 times, 1 visits today)