Stray Kids trở lại với MV mạnh mẽ

Stray Kids đã trở lại với đĩa đơn kỹ thuật số của họ.

Đôi khi Hôn có một bản điện tử mạnh mẽ, bẫy, nhịp hip hop và lời bài hát đáng nhớ về quyết tâm chạy toàn lực. Bang Chan, Changbin và Han, người tạo nên nhóm sản xuất StrR Kids 3RACHA, được cho là đã dẫn dắt việc sáng tác và viết lời bài hát, thể hiện sự phát triển của họ với tư cách là nghệ sĩ. Trưởng nhóm Bang Chan đã làm việc với DallasK để sắp xếp bài hát.

Bài hát là Stray Kids, quyết tâm tiếp tục chạy về phía trước với tốc độ tối đa, buộc chặt dây giày của họ khi họ sẵn sàng để chạy. Các video âm nhạc thêm vào âm thanh mạnh mẽ và hào quang của bài hát.

(Visited 5 times, 1 visits today)