Sunmi vượt qua các bảng xếp hạng thời gian thực lớn với chanh Lalalay
Sunmi lề trở lại đầu bảng xếp hạng!

Vào ngày 27 tháng 8 lúc 6 giờ chiều KST, Sunmi đã phát hành đĩa đơn mới của cô ấy, Lal Lalayay, mà Sunmi đã viết lời cho và đồng sáng tác cùng với FRANTS.

Tính đến 10:30 tối KST, bài hát đã chiếm vị trí số 1 trong sáu bảng xếp hạng thời gian thực lớn ở Hàn Quốc: Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, và Soribada.

Xin chúc mừng Sunmi!

(Visited 17 times, 1 visits today)