Super Junior Leeteuk chia sẻ sự phấn khích của anh ấy đối với Kyuhyun thoát khỏi quân đội ngày hôm nay

Super Junior Leeteuk đã chia sẻ dự đoán của mình cho thành viên Kyuhyun, phát hành từ quân đội vào ngày 7 tháng 5!

Trên Instagram, trưởng nhóm Super Junior, đã đăng một bức ảnh của các thành viên đang ngồi trên ngai vàng với chú thích, đó là Kyu Kyuhyun, bạn đã làm việc chăm chỉ. Bây giờ chúng tôi phải làm cho một chỗ ngồi khác cho bạn. Super Junior đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự của chúng tôi. Phải mất gần 10 năm.

Trong hashtag, anh ấy đã trêu chọc sự trở lại đầy đủ của Super Junior, thêm vào đó, Super Super Com trở lại 2019. Tôi không biết khi nào nó sẽ được, nhưng xin hãy chờ đợi. Kyuhyun, chúng ta có rất nhiều việc phải làm.

(Visited 24 times, 1 visits today)