SuperM sẽ xuất hiện trên chương trình The Ellen DeGeneres Show ngay!

Vào ngày 2 tháng 10, một hình ảnh đã được tải lên các kênh truyền thông xã hội chính thức của SuperM, cho thấy SuperM sẽ xuất hiện trên trên The Ellen DeGeneres Show tựa vào ngày 9 tháng 10.


Trong khi đó, SuperM đang chuẩn bị ra mắt vào ngày 4 tháng 10.

Bạn có hào hứng khi thấy SuperM trên chương trình The Ellen DeGeneres Show không?

(Visited 7 times, 1 visits today)