Choi Woo Shik gần đây đã ngồi xuống một cuộc phỏng vấn để nói về bộ phim mới nhất của anh ấy, Parasite. Trong...