Apink Jung Eun Ji nói về thu nhập, gia đình của cô, đóng vai chính trong bộ phim đầu tiên của cô, và nhiều...