Vào ngày 20 tháng 6, nền tảng di động SBS, Mobidic đã tổ chức một sự kiện kỷ niệm ba năm thành lập...