Âm nhạc Core MBC của LBC đã công bố những thay đổi mới cho hệ thống của họ. Tuần trước, Âm nhạc Core Core...