Lee Hi sẽ xuất hiện trong chương trình tạp kỹ đầu tiên sau một thời gian dài thông qua JTBC 51 Vào ngày 20...