Bộ phim hip hop sắp tới của SBS SBS đã chia sẻ một lời trêu ghẹo khác! Vua Hip Hop King (tựa đề theo...