NC.A trở lại với MV tuyệt vời của Breeze, với sự tham gia của SF9, Row Row và Lee Suji NC.A đã trở lại...