Nhà thiết kế Paris Starn Nhận xét về những cáo buộc của Red Velvet Trang phục ăn cắp đạo văn Công việc của cô...