Những ngôi sao dũng cảm đã hành động sau khi chứng kiến ​​một tội ác Bạn sẽ làm gì nếu chứng kiến ​​một tội...