B1A4 Sandeul phản ứng một cách dè dặt trước những bình luận ác ý với sự hài hước và thái độ khiêm tốn B1A4...