Teen Top sẽ sớm trở lại! Vào ngày 15 tháng 5, Teen Top đã tiết lộ một lịch trình trở lại cho album sắp...