Teaser đầu tiên đã được chia sẻ cho thành viên VIXX Hongbin và thành viên MONSTA X Hyungwon kèm!

Cặp đôi này đã hợp tác với nhà sản xuất DRESS cho một phiên bản mới trong năm 2019 của dự án Pepsi X Starship trong phiên bản The Love of Summer.

Hongbin và Hyungwon xông ngay Cool Love Love (Prod. DRESS) sẽ ra mắt vào ngày 10 tháng 7.

(Visited 15 times, 1 visits today)