Thành viên của MONSTA X, WJSN, AB6IX, và nhiều hơn nữa Hiển thị chữ viết tay của họ cho Cuộc thi Phông chữ Hangul Day

Khi Hàn Quốc kỷ niệm phát minh hangul (bảng chữ cái tiếng Hàn) vào Ngày Hangul vào ngày 9 tháng 10, các ngôi sao đã thể hiện tình yêu của họ đối với bảng chữ cái bằng chữ viết tay của chính họ!

Kể từ ngày 4 tháng 9, khoảng 25.000 người ở mọi lứa tuổi đã gửi chữ viết tay cho cuộc thi Naver trên năm nay cho Hang Hangul Day. Naver sau đó đã chọn 109 người trong số họ để sản xuất và chia sẻ phông chữ dựa trên chữ viết tay được gửi bằng cách sử dụng công nghệ AI Clova của nó.

MONSTA Xiên I.M và Minhyuk đăng ảnh tự sướng trong khi giơ một mảnh giấy với những tin nhắn viết tay. I.M đã viết, trong ngày Hangul sắp đến vào ngày 9 tháng 10, Naver đã biến I.Miên thành một và chỉ có chữ viết tay đặc biệt thành một phông chữ! Đó là một thời gian có ý nghĩa khi nhìn lại ý nghĩa của Ngày Hangul. Tôi nghĩ nó thật tuyệt nếu Monbebes [fandom chính thức của MONSTA X [] cũng tham gia. Theo dõi MONSTA X!

(Visited 5 times, 1 visits today)