TRCNG gợi ý về kế hoạch trở lại với spoiler

TRCNG sẽ sớm trở lại!

Nhóm nhạc tân binh TS Entertainment đã chia sẻ bài hát Paradise Paradise hồi tháng 5 được mô tả là một bài hát trước khi phát hành trước khi họ trở lại với album đơn thứ hai.

Vào ngày 24 tháng 7, TRCNG đã phát hành một hình ảnh spoiler trở lại! Bức ảnh được đăng tải với các hashtag về sự nổi dậy của họ

TRCNG là một nhóm gồm 10 thành viên đã ra mắt vào tháng 10 năm 2017 với sự xuất hiện của Phổ Spectrum và gần đây nhất đã trở lại vào tháng 1 năm 2018 với Em bé Sói.

(Visited 11 times, 1 visits today)