TWICE giành chiến thắng với cảm giác đặc biệt Buổi biểu diễn của DreamCatcher, LABOUM, và nhiều hơn nữa

TWICE đã giành được cúp chương trình âm nhạc đầu tiên của họ cho nhóm Feel Feel Special!

Trong tập 2 tháng 10 của chương trình Champion Show Champion, người được đề cử cho vị trí đầu tiên là AKMU’s’s How I I Love the Heartbreak, You’re the One I Love, của TWICE, Cảm giác đặc biệt, của Flash X1 Fear và SEVENTEEN của Fear. TW TWICE đã giành chiến thắng!

(Visited 7 times, 1 visits today)