X1 đã lập kỷ lục ấn tượng với album đầu tay của họ!

The nhóm Produce X 101 nhóm album của nhóm Thời gian hấp dẫn được phát hành vào ngày 27 tháng 8.

Theo ghi nhận của Hanteo chart, album vật lý đã bán được hơn 416.000 bản tính đến ngày 30 tháng 8 lúc 6:40 chiều. KST. Chỉ trong ngày bán thứ tư, album đã lập kỷ lục mới về doanh số tuần đầu tiên của album đầu tay K-pop.

Kỷ lục album đầu tay trước đó đã được thiết lập vào năm 2017 bởi Wanna One với Số 1X1 = 1 (TO BE ONE), đã bán được khoảng 411.300 bản trong tuần đầu tiên.

Cho đến nay, Quant Quant Leap đã có doanh số cao nhất trong tuần đầu tiên của album 2019, với BTS Bản đồ của Soul: Bản đồ giả tưởng ở vị trí số 1 và Kang Daniel Thời gian trên màu của tôi.

Xin chúc mừng X1!

(Visited 11 times, 1 visits today)