Xem video: MONSTA X I.M và ELHAE Drop MV Mixtape

ONSTA X sườn I.M và ELHAE đã phát hành bản mixtape mới Horizon Horizon!

I.M đã hợp tác với nghệ sĩ người Mỹ ELHAE cho bản mixtape mới của anh ấy, sau khi I.M chia sẻ trong chương trình phát sóng V Live năm 2017 rằng anh ấy hy vọng một ngày nào đó sẽ hợp tác với ELHAE.

Kiểm tra sự hợp tác của họ dưới đây!

(Visited 15 times, 1 visits today)