Park Hyo Shin đã phát hành video âm nhạc cho đĩa đơn mới tuyệt đẹp của mình Goodbye!

Bài hát Goodbye Cảnh là một bài hát gói gọn sự chấp nhận nhưng cũng là một cảm giác buồn sâu sắc, được khắc họa hoàn hảo bởi tài năng thanh nhạc của Park Hyo Shin. Lời bài hát nói về việc biết rằng thời gian buông tay, nhưng cũng nhìn lại quá khứ và hồi tưởng về thời gian tốt đẹp.

Park Hyo Shin đã đồng sáng tác bài hát với Jung Jae Il và chia sẻ ý tưởng của anh với nhà viết lời Kim Yi Na để đưa ra bài hát. Một dàn nhạc gồm 50 người đã cùng nhau chơi nhạc cụ, và tất cả kết hợp với Park Hyo Shin, giọng hát cao vút trong video âm nhạc đầy cảm xúc để tạo ra một trải nghiệm.

Kiểm tra video âm nhạc dưới đây!

(Visited 14 times, 1 visits today)