Yoo Jae Suk đã xác nhận cho chương trình tạp kỹ mới của tvN về công việc

Yoo Jae Suk sẽ tham gia một chương trình tạp kỹ khác!

MC đã được xác nhận sẽ xuất hiện trong chương trình tạp kỹ sắp tới của tvN có tựa đề là Met Met Work Work (dịch theo nghĩa đen), một dự án chữa bệnh lao động. Một trong chương trình này, mọi người sẽ gặp gỡ chuyên nghiệp ở những nơi làm việc thiếu nhân viên, làm việc chăm chỉ, và đặt tiền kiếm được để sử dụng tốt.

Trước khi phát sóng, đội ngũ sản xuất sẽ nhận được các ứng dụng từ nơi làm việc cần sự giúp đỡ bắt đầu từ ngày 12 tháng 6. Bất kỳ ai quan tâm đều có thể đăng ký trên trang web tvNlahoma bằng cách liệt kê mô tả công việc, thời gian và tiền lương hàng ngày.

Ngay bây giờ, Met Met Work Work sẽ được sản xuất bởi giám đốc sản xuất (PD) Jung Hyo Min, người đã sản xuất ra các món ăn Hyori, ở một thời gian nào đó vào tháng 8.

(Visited 11 times, 1 visits today)