Yoo Seung Ho, Kim Tae Hee, Kim Ji Suk, và trở thành bạn đồng nghiệp trong Cơ quan mới

Story J Company đang bắt đầu với một đội ngũ diễn viên hùng hậu!

Vào ngày 9 tháng 8, có thông báo rằng công ty sản xuất People Story Company đã thành lập một công ty con có tên Story J Company, một công ty quản lý diễn viên.

Khoảng 30 diễn viên, chủ yếu từ Công ty BS, JSTARS Entertainment, và People Story Company, đã ký kết với cơ quan mới.

Go Joon, Kim Seo Kyung, Kim Sung Cheol, Kim Tae Hee, Bae Yoo Ram, Seo In Guk, Yoo Seung Ho, Lee Si Eon, Lee Wan và Joo Min Kyung đã tham gia từ BS Company. Go Soo Jung, Kim Byung Chul, Kim Ji Suk, Park Min Jung, Park Hoon, Ahn Se Ho, Lee Kyung Jae, Lee Mu Saeng, Lee Jin Hee, Lee Hyun Jin, Tae Won Suk, và Heo Joon Ho trước đây đã từng tham gia JSTARS Giải trí. Wang Ji Hye và Yoo Ye Bin đã ký hợp đồng với People Story Company và hiện đã được chuyển sang công ty con, và Han Da Mi cũng đã ký hợp đồng với công ty mới.

(Visited 17 times, 1 visits today)